პროფესიული სტუდენტები

სსიპ - ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის

პროფესიული სტუდენტები

 

 

#

გვარი

სახელი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

1.

 დათუნაშვილი ნათია  მუსიკის რეპეტიტორი

2.

პარასკებაშვილი

ანა

პიანისტ-აკომპანიატორი

3.

მურვანიძე  ლაშა მუსიკის რეპეტიტორი

4.

ბეგლარაშვილი ნინო პიანისტ-აკომპანიატორო

5.

სიდამონიძე თეა

პიანისტ-აკომპანიატორი

6.

ხმიადაშვილი მანანა

პიანისტ-აკომპანიატორი

7. ელიაშვილი თამარ

პიანისტ-აკომპანიატორი

8.

ამირხანაშვილი ხათუნა

პიანისტ-აკომპანიატორი

9.  ოქროსიშვილი ნათია 

მუსიკის რეპეტიტორი 

10.

ღონენაშვილი  ქეთევან  მუსიკის რეპეტიტორი 

11.

 ხაჩიძე ჟანა  მუსიკის რეპეტიტორი 

12.

 ქვრივიშვილი ნინო  მუსიკის რეპეტიტორი 

13.

მახათაძე  ნინო  მუსიკის რეპეტიტორი 
14.

 კაკაშვილი

ანნა  მუსიკის რეპეტიტორი 

15.

 გაგნიძე გიგა  მუსიკის რეპეტიტორი 

16.

საძაგლიშვილი იზა პიანისტ-აკომპანიატორი

17.

ზაზიკაშვილი დინარა პიანისტ-აკომპანიატორი

18.

მაისურაძე ქრისტინა პიანისტ-აკომპანიატორი

19.

მეტრეველი ლელა პიანისტ-აკომპანიატორი

20.

ბეთლემიძე  მარინა  პიანისტ-აკომპანიატორი 

21.

 ბეთლემიძე ნელი მუსიკის რეპეტიტორი

22.

ნოზაძე ლერი მუსიკის რეპეტიტორი

23.

ნოზაძე გიორგი მუსიკის რეპეტიტორი

24.

დეკანაძე ცირა მუსიკის რეპეტიტორი

25.

კალატოზიშვილი ლალი მუსიკის რეპეტიტორი