სიახლეები

გვადევნე თვალი და გაეცანი სიახლეებს კოლეჯის შესახებ

cache/resized/1ba34af733c35219dabd2e506b6e51d3.jpg

სსიპ-ქ.გორის ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯთან არსებულ უმცროსკლასელთა გუნდს

ოქროს მედალი და ...

cache/resized/ecaff0ca5c39ee1eb9c7970028b99a95.jpg

სსიპ-ქ.გორის ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯში სასწავლო პროცესი დაიწყო

8 ნოემბერს.

2022 წილის ...

cache/resized/c3e0d80d6a5c1e76178b0ca2c5b9b096.jpg

თბილისის საგუნდო მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალის  დასკვნითი კონცერტი გაიმართა

8 ნოემბერს თბილისი ...

cache/resized/5323ac18f5457eb90d2f581bd9b15c55.jpg

თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზში გაიმართა,

თბილისი საგუნდო მუსიკის საერთაშორისო ...

ყურადღება !

2022 წელს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე  ჩარიცხულ სტუდენტთა საყურადღებოდ! 

...

cache/resized/33d86c7a6d9f938b896b2dae20de9084.jpg

ქ.გორის ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კელეჯში გაიმართა შეხვედრა  2022 წელს ჩარიცხულ სტუდენტებთან. 

...
cache/resized/10c4922e66310d385fb0e2819036cf7d.jpg

3 ნოემბერს თბილისის კულტურის კვირეულის ფარგლებში გაიმართა საქველმოქმედო კონცერტი, რომელიც მიეძღვნა ...

cache/resized/1cd98cd6b06f7f4c31d306f938bceb36.jpg

თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზში გაიმართა საქართველოს საგუნდო საზოგადოების მიერ

...

 

გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი

სსიპ-ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო  კოლეჯის, როგორც საქართველოში ერთადერთი სამუსიკო მიმართულების კოლეჯის, მისიაა პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების თანამედროვე სტანდარტბისა და შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი კომპეტენციებით აღჭურვა, მაღალკვალიფიციური პროფესიონალი კადრების მომზადება და მათი პროფესიული და პიროვნული განვითარების ხელშეწყობა.

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

.........

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

.........

თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია

..........

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

.........

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები

.........

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

.........