22 აპრილი - 16 მაისი საგაზაფხულო მიღება პროფესიულ პროგრამებზე

სსიპ-ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი აცხადებს მიღებებს შემდეგ  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:
პიანისტ - აკომპანიატორი, სწავლის ხანგრძლივობა-28 თვე:
მუსიკის რეპეტიტორი , სწავლის ხანგრძლივობა -20 თვე.
პროფესიული პროგრამების დასრულების შემდეგ კურსდამავრებულს ენიჭება -,,უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია სამუსიკო ხელოვნებაში
Higher Vocational Qualification in Music Art ''
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება,შემოქმედებითი ტური.
კოლეჯში პროფესიულ პროგრამებზე სწავლა სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ჩარიცხული სტუდენტები ერთჯერადად თავისუფლდებიან სამხედრო სავალდებულო სამსახურიდან.
დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები:
საჯარო ან/და კერძო სექტორი,როგორც მცირე ,ისე საშუალო და მსხვილი ორგანიზაციები;
კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებები, სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებები (დაწყებითი საფეხური);
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები;
მუსიკალური და თეატრალური სტუდიები;
შემოქმედებითი კოლექტივები;
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა (მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გავლის შემდეგ);
მუსიკალური,სახელოვნებო ან/და ფართო პროფილის ორგანიზაციები; ტელევიზია, კინოწარმოება, თეატრი, მუსიკალური სასწავლო სტუდია, თეატრალური სასწავლო სტუდია, ხმის ჩამწერი სტუდია, საპროდიუსერო ცენტრი;
ასევე შეუძლია იყოს თვითდასაქმებული და ეწეოდეს კერძო პროფესიულ პრაქტიკას.
რეგისტრაცია მიმდინარეობს 22 აპრილიდან 16 მაისის10  ჩათვლით.! https://vet.emis.ge/#/

11 აპრილი

ქ.გორის ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯმა და გორის გოგონათა სამუსიკო გუნდმა, თბილისი საგუნდო მუსიკის XIV საერთაშორისო ფესტივალის / Tbilisi Choral Music Festival ფარგლებში უმასპინძლა ქ.რიგის პირველი სამუსიკო სკოლის ვაჟთა გუნდს და თბილისის 28-ე ხელოვნების სკოლის გუნდს ,,ბიჭები''.

29 თებერვალს 12:00 საათზე

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს ახალი კანონით გათვალისწინებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით, იურისტი - ნუგზარ კოჭლაშვილი  საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრას გამართავს გორის სსიპ - ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის ადმინისტრაციის თანამშრომლებთან და პედაგოგებთან. 

 

საგუნდო მუსიკის საღამო

გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის გოგონათა გუნდის კონცერტი ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურულ ცენტრში.