შემოქმედებითი ტურების მოთხოვნები

დამტკიცებულია: 

სსიპ  ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის

 სამუსიკო კოლეჯის დირექტორის 

ბრძანები

N1/61, 24.07.2020 წ.

 

შემოქმედებითი ტურების მოთხოვნები 2020 წლის საშემოდგომო მიღებისათვის


პიანისტ-აკომპანიატორი

 

სოლო პროგრამის შესრულება ფორტეპიანოზე:
ნებისმიერი ორი განსხვავებული ხასიათის ნაწარმოები სამუსიკო სკოლის რეპერტუარიდან

 
სოლფეჯიო

წერა -ერთხმიანი კარნახი, სმენითი ანალიზი-მაჟორისა და მინორის სამი სახეობა, მარტივი ინტერვალები,  აკორდები-მაჟორული და მინორული სამხმოვანებები შებრუნებებით, დომინანტსეპტაკორდი;

ზეპირი -ერთხმიანი მელოდიის სოლფეჯირება;

 

მუსიკის რეპეტიტორი


სოლფეჯიო 

წერა -ერთხმიანი კარნახი, სმენითი ანალიზი-მაჟორისა და მინორის სამი სახეობა, მარტივი ინტერვალები,  აკორდები-მაჟორული და მინორული სამხმოვანებები შებრუნებებით, დომინანტსეპტაკორდი;

ზეპირი -კილო-ტონალობის გამღერება მყარი და მერყევი საფეხურებით, ინტერვალებისა და აკორდების აგება მოცემული ბგერიდან, აკორდული თანამიმდევრობა, ერთხმიანი მელოდიის სოლფეჯირება;

 

პროფესიული მუსიკის ნიმუშების გამოცნობა (წერა)
პროფესიული მუსიკის ნიმუშების ჩამონათვალი

 

ი.ს. ბახი - ,,კარგად ტემპერირებული კლავირი“, Ι ტომი, პრელუდია და ფუგა N1, დო მაჟორი

საორგანო ტოკატა და ფუგა, რე მინორი

გ.ფ. ჰენდელი - გუნდი ,,ალელუია“ ორატორიიდან ,,მესია“.

ქ.ვ. გლუკი - ფლეიტის სოლო ოპერიდან ,,ორფევსი“, ΙΙ მოქმ.

ი. ჰაიდნი - სიმფონია N103, მი ბემოლ მაჟორი, Ι ნაწ.

ვ. ა. მოცარტი - სიმფონია N40, სოლ მინორი, Ι ნაწ.

ოპერა ,,ფიგაროს ქორწინება“, უვერტიურა

საფორტეპიანო სონატა N11, ლა მაჟორი, ΙΙΙ ნაწილი. ,,თურქული მარში“

ლ.ვ. ბეთჰოვენი - სიმფონია N5, დო მინორი, Ι ნაწილი

სიმფონია N9, რე მინორი, IV ნაწ. საგუნდო ეპიზოდი.

საფორტეპიანო სონატა N8, დო მინორი, ,,პათეტიკური“, Ι ნაწ.

საფორტეპიანო სონატა N14, დო დიეზ მინორი.,  Ι ნაწ.

ფრ. შუბერტი - სიმღერა ,,სერენადა“

ჯ. როსინი -   ოპერა ,,სევილიელი დალაქი“, ფიგაროს კავატინა, Ι მოქმ.

ფ. მენდელსონი - ,,საქორწილო მარში“ მუსიკიდან სექსპირის კომედიისთვის

                                ,,ზაფხულის ღამის სიზმარი“.

ფ. შოპენი - ეტიუდი ოპ.10; N12

ჯ. ვერდი - ოპერა ,,რიგოლეტო“, ჰერცოგის სიმღერა“, ΙΙΙ მოქმ.

                     ოპერა ,,ტრავიატა“, ალფრედის ,,სუფრული სიმღერა“, Ι მოქმ.

რ. ვაგნერი - ოპერა ,,ლოენგრინი“, საქორწილო მარში, ΙΙΙ მოქმ.

ჟ. ბიზე - ოპერა ,,კარმენი“ კარმენის ,,ჰაბანერა“, Ι მოქმ.

ე. გრიგი - საორკესტრო სიუიტა ,,პერ-გიუნტი“ - ,,დილა“

პ. ჩაიკოვსკი - ბალეტი ,,მაკნატუნა“, ,,არაბული ცეკვა“.

კ. დებიუსი - საფორტეპიანო პიესა ,,მთვარის შუქი“

მ. რაველი - საორკესტრო პიესა ,,ბოლერო“

 

ქართული მუსიკა

 

დ. არაყიშვილი - რომანსი ,,ვარსვლავიანსა ღამეს“

ზ. ფალიაშვილი - ოპერა ,,აბესალომ და ეთერი“, საორკესტრო შესავალი

                                 ოპერა აბესალომ და ეთერი“, ეთერის არია ,,დედინაცვალი“, Ι მოქმ.

                                  ოპერა ,,დაისი“, საორკესტრო შესავალი

ნ. სულხანიშვილი - მწყემსის არია ,,დაიგვიანეს“ ოპერიდან ,,პატარა კახი“

რ. ლაღიძე - ოპერა ,,ლელა“ ლელას არია, Ι მოქმ.

ს. ცინცაძე - საკვარტეტო მინიატურა ,,საცეკვაო“

გ. ყანჩელი - სიმფონია N3