სიახლეები

გვადევნე თვალი და გაეცანი სიახლეებს კოლეჯის შესახებ

ქ.გორის ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯითან არსებული გოგონათა გუნდის გამოსვლა თბილისის ...
cache/resized/b5b24200f87dff97e9cc6dd54ab7d1c1.jpg
ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯთან არსებული გოგონათა გუნდის გამოსვლა ამერიკის ...

29 ივნისს გორის სულხან ცინცაძის სახ. სამუსიკო კოლეჯში გაიმართა „ქართული კლასიკური მუსიკის ...

cache/resized/8617143fb2234936e7513152e274970b.jpg
ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის დიდ საკონცერტო დარბაზში გაიმართა კოლეჯთან არსებული სამუსიკო ...
cache/resized/77cb11a233b0d0b964ae0f2378db6a25.jpg
ქ.გორის ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის დიდ საკონცერტო დარბაზში, გაიმართება სამუსიკო კოლეჯთან ...
cache/resized/bfc007f4bdb8746a517f2ceba65c55fb.jpg

გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის დიდ საკონცერტო დარბაზში გაიმართება სამუსიკო სემინარიის ...

cache/resized/ae0d2da41fef80b262da70457eb36004.jpg
ქ.გორის ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის დიდ საკონცერტო დარბაზში გაიმართება ,,ქართული ...
cache/resized/7f8f89cd76459e6800d3ca6330aabe4d.jpg
ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის დიდ საკონცერტო დარბაზში,  გიწვევთ კლასიკური მუსიკის ...
 

გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი

სსიპ-ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო  კოლეჯის, როგორც საქართველოში ერთადერთი სამუსიკო მიმართულების კოლეჯის, მისიაა პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების თანამედროვე სტანდარტბისა და შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი კომპეტენციებით აღჭურვა, მაღალკვალიფიციური პროფესიონალი კადრების მომზადება და მათი პროფესიული და პიროვნული განვითარების ხელშეწყობა.

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

.........

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

.........

თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია

..........

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

.........

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები

.........

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

.........