სიახლეები

  • 10690131_344600535721972_4137783241691758293_n.jpg
  • 12920301_534125436769480_5610129495587943079_n.jpg
  • 13310516_554583008057056_6059719814635594041_n.jpg
  • gia-kanchelis-sagamo.jpg

ganatlebis saministro 92
gamocdebis-centri
maswavlebelta-centri
profesiulis-logo
xarisxis centri
logo konservatoria

Email-Internet-PNG

საკონტაქტო ინფორმაცია

ორგანიზაციის დასახელება: სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი
მისამართი: 1400 ქ. გორი, სამეფო ქ. #17
ელ-ფოსტა: gori.college@yahoo.com; info@gorimuscollege.edu.ge
ტელეფონი: 0 (370) 27 35 11; 0 (370) 22 75 44
ფაქსი: 0 (370) 27 32 10

Шаблоны сайта