სიახლეები

კონცერტი

კონცერტი

 ყურადღება!


შაბათს, 14 საათზე, გიწვევთ  ქ.გორის ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის დარბაზში თბილისის ვანო სარჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის პროფესორ ნინო ქათამაძის კლასის კონცერტზე.   მონაწილეობენ კონსერვატორიის სტუდენტები და ნიჭიერთა ათწლედის მოსწავლეები. პროგრამაშია: ი.ს. ბახის, ბეთჰოვენის,შუმანის, გრიგის,სენ-სანსის, ჩაიკოვსკისა და რახმანინოვის საფორტეპიანო კონცერტებ...

2016 წელს ჩარიცხულ სტუდენტთა საყურადღებოდ

2016 წელს ჩარიცხულ სტუდენტთა საყურადღებოდ

2016 წლის საშემოდგომო ტესტირების შედეგად კოლეჯის პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების საყურადღებოდ!
სწავლა დაიწყება ორშაბათს, 21 ნოემბერს, 11 საათზე. დირექცია

შემოქმდებითი ტურების ცხრილი

შემოქმდებითი ტურების ცხრილი

შემოქმდებითი ტურების ცხრილი

ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი-ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯი ავტორიზებული(სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება #407, 22.12.2011) პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებაა,რომელიც ახორციელებს V საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს, აგრეთვე უფლებამოსილია, განახორციელოს მოსამზადებელი ზოგადსაგანმანათლებლო...

შემოქმედებითი ტურების საბოლოო შედეგები

შემოქმედებითი ტურების საბოლოო შედეგები

სსიპ - ,,ქ.გორის ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯი”

V საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 201 6 წლის საშემოდგომო მიღების

შემოქმედებითი ტურების საბოლოო შედეგები

201 6 წლის 19 ოქტომბერი

ganatlebis saministro 92
gamocdebis-centri
maswavlebelta-centri
profesiulis-logo
xarisxis centri
logo konservatoria

Email-Internet-PNG

საკონტაქტო ინფორმაცია

ორგანიზაციის დასახელება: სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯი
მისამართი: 1400 ქ. გორი, სამეფო ქ. #17
ელ-ფოსტა: gori.college@yahoo.com; info@gorimuscollege.edu.ge
ტელეფონი: 0 (370) 27 35 11; 0 (370) 22 75 44
ფაქსი: 0 (370) 27 32 10

Шаблоны сайта