25-26.11.2020 ონლაინ კონფერენცია „სამუსიკო დისციპლინების სწავლების მეთოდიკა“ (Conference TSC)

2020 წლის ნ25 და 26 ნოემბერს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ორგანიზებით 

კოლეჯის  პროფესიული მასწავლებლებისა და სტუდენტებისათვის ჩატარდა მეთოდური კონფერენცია თემაზე

სამუსიკო დისციპლინების სწავლების მეთოდიკა“,

რომლის თემატიკაც ძალიან აქტუალური გახდა თანამედროვე სამუსიკო საგანამანთლებლო სივრცეში არსებული გაწვევების კონტექსტში.

 კონფერენცია მიმდინარეობდა ZOOM ონლაინ პლატფორმის გამოყენებით.