,,საგუნდო მუსიკის კონცერტები''

თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზში გაიმართა საქართველოს საგუნდო საზოგადოების მიერ

კონცერტების ციკლი სახელწოდებით ,,საგუნდო მუსიკის კონცერტები''

სადაც მონაწილეობა მიიღეს ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯთან 

არსებული სემინარიის გოგონათა  გუნდმა.

მთავარი დირიჟორი:ნინო წიკლაური