საინფორმაციო შეხვედრები

ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის სასწავლო პრაქტიკის, პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი, მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელებთან ერთად კოლეჯის პოპულარიზაციის მიზნით, განაგრძობენ შეხვედრებს გორისა და გორის რაიონის საჯარო სკოლების დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებთან.
17-18 მაისს შეხვედრა გაიმართა გორის რაიონის ხიდისთავის და სკრის საჯარო სკოლებში.