2022 წლის მიღება

2 მაისი - 22 აგვისტო

მიმდინარეობს რეგისტრაცია პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 

პიანისტ - აკომპანიატორი

მუსიკის რეპეტიტორი

რეგისტრაციისათვის იხილეთ ლინკი https://vet.emis.ge/#/

ან მიმართეთ კოლეჯის ადმინისტრაციას.