26 ივნისს 15:00 საათზე

გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის დიდ საკონცერტო დარბაზში გაიმართება სამუსიკო სემინარიის უმცროსკლასელთა ღია კოცერტი