2022 წლის 30 ივნისი

2022 წლის 30 ივნისს გაიმართა ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის სტუდენტების და კოლეჯთან არსებული სემინარიის მოსწავლეების საანგარიშო კონცერტი.