ნანატრი როიალი "Yamaha" უკვე ჩვენს საკონცერტო დარბაზშია

 
სსიპ - ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი მონაწილეობდა
საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მიერ გამართულ კონკურსში
 
,,სამუსიკო სასწავლებლებში ინსტრუმენტის განახლება".
 
შორეული ,,მოგზაურობის" შემდეგ ნანატრი როიალი "Yamaha" უკვე ჩვენს საკონცერტო დარბაზშია.