იჩქარეთ, საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 20 აგვისტო!