სიახლეები

გვადევნე თვალი და გაეცანი სიახლეებს კოლეჯის შესახებ

სსიპ-ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი აცხადებს მიღებებს შემდეგ  პროფესიულ ...
cache/resized/52fecae22341ef5d07af2f0eaeefc046.jpg

ქ.გორის ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯმა და გორის გოგონათა სამუსიკო გუნდმა, თბილისი საგუნდო ...

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს ახალი კანონით გათვალისწინებულ ცვლილებებთან ...

cache/resized/60fee5c6177c27f9ad2c1e21a89793b1.jpg

გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის გოგონათა გუნდის კონცერტი ჯანსუღ კახიძის სახელობის ...

cache/resized/d8dbe6f6756fca78fa4d3d0fe934b1af.jpg
საქართველოს კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი თეა წულუკიანი გორის სულხან ...
cache/resized/46fda74e99526699257dc4891abc96af.jpg

ქ.გორის ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის სტუდენტების და კოლეჯთან არსებული სემინარიის ...

 

გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი

სსიპ-ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო  კოლეჯის, როგორც საქართველოში ერთადერთი სამუსიკო მიმართულების კოლეჯის, მისიაა პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების თანამედროვე სტანდარტბისა და შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი კომპეტენციებით აღჭურვა, მაღალკვალიფიციური პროფესიონალი კადრების მომზადება და მათი პროფესიული და პიროვნული განვითარების ხელშეწყობა.

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

.........

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

.........

თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია

..........

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

.........

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები

.........

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

.........