29 თებერვალს 12:00 საათზე

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს ახალი კანონით გათვალისწინებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით, იურისტი - ნუგზარ კოჭლაშვილი  საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრას გამართავს გორის სსიპ - ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის ადმინისტრაციის თანამშრომლებთან და პედაგოგებთან.