პროგრამები

0215 პიანისტ-აკომპანიატორი - დონე V,  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია სამუსიკო ხელოვნებაში / Higher Vocational Qualification in Music Art
 
0215 მუსიკის რეპეტიტორი  - დონე V,  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია სამუსიკო ხელოვნებაში / Higher Vocational Qualification in Music Art
 
 
080553 შემსრულებელ-ილუსტრატორი (კონცერტმაისტერი) - მეხუთე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, კვალიფიკაცია:  შემსრულებელ-ილუსტრატორის (კონცერტმაისტერის) მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია/  The Fifth Level Vocational Qualification of Performer-Illustrator (Concertmaster)
 
 
080555  ვოკალური ანსამბლის და გუნდის მომღერალი -მეხუთე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, 
ვოკალური ანსამბლისა და გუნდის მომღერლის მეხუთე საფეხურის კვალიფიკაცია/ The Fifth Level Vocational Qualification of Vocal Ensemble and Chorus