შემოქმედებითი ტურების შედეგები

                                                                                                            

                                                                                                             ფორმა #5

სსიპ - ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მუსიკის რეპეტიტორი

 2021 წლის მიღების შემოქმედებითი ტურის შედეგები

10  სექტემბერი 2021 წ.

მაქსიმალური შეფასება  100 ქულა

                                                                                                             მინიმალური შეფასება 51 ქულა

 

 

#

 

აპლიკანტის  გვარი

 

აპლიკანტის  სახელი

 

შემოქმედებით ტურზე მიღებული ქულა

1

ოქროპირიძე

ანო

87

2

მურვანიძე

ლაშა

85

3

ნოზაძე

ნანა

83

4

სიდამონიძე

თეა

არ გამოცხადდა

5

გიგუაშვილი

მარიამ

63

6

მჭედლიძე

ალექსანდრე

არ გამოცხადდა

7

დეკანოსიძე

ეკატერინე

95

8

ოთინაშვილი

ნათია

84

9

პაპიძე

ეთერი

35

10

მაისურაძე

ირმა

არ გამოცხადდა

                                                                                                                                                                                

სსიპ - ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა პიანისტ-აკომპანიატორი

 2021 წლის მიღების შემოქმედებითი ტურის შედეგები

10  სექტემბერი 2021 წ.

მაქსიმალური შეფასება  100 ქულა

                                                                                                             მინიმალური შეფასება 51 ქულა

  

 

#

 

აპლიკანტის  გვარი

 

აპლიკანტის  სახელი

 

შემოქმედებით ტურზე მიღებული ქულა

1

ნოზაძე

ნანა

69

2

სიდამონიძე

თეა

არ გამოცხადდა

3

მჭედლიძე

ალექსანდრე

არ გამოცხადდა