2017-2018 სასწავლო წლის კალენდარი

სსიპ-ქ.გორის ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯში 2017-18 სასწავლო წლის ორგანიზებულად წარმართვის მიზნით

ვბრძანებ:

დამტკიცდეს გორის სამუსიკო კოლეჯის პედაგოგიური საბჭოს 2017 წლის 7 სექტემბრის #1 სხდომის გადაწყვეტილება 2017/2018 სასწავლო წლის სასწავლო კალენდრის დამტკიცების შესახებ.

2017/2018 სასწავლო წლის სასწავლო კალენდრი

სსიპ ქ.გორის ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯში სასწავლო პროცესის შეუფერხებელი წარმართვის მიზნით «პროფესიული განათლების შესახებ» საქართველოს კანონის 33-ე მუხლის შესაბამისად, სსიპ ქ.გორის ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯში 2017-2018 სასწავლო წელს სასწავლო პროცესი წარიმართოს შემდეგი მოთხოვნების დაცვით:

 

შემოდგომის სემესტრი

ა) პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაცია - 2017 წლის 11-14 სექტემბერი.
ბ) სალექციო მეცადინეობა - 15 სექტემბერი - 20 იანვარი
გ) ინდივიდუალური და პრაქტიკული მეცადინეობა - 15 სექტემბერი - 27იანვარი
დ) საგამოცდო პერიოდი - 22 იანვარი - 03 თებერვალი.

 

გაზაფხულის სემესტრი:

 

ა) პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაცია - 2017 წლის 7-9 თებერვალი.
ბ) სალექციო მეცადინეობა - 12 თებერვალი - 16 ივნისი
გ) ინდივიდუალური და პრაქტიკული მეცადინეობა - 12 თებერვალი - 23 ივნისი
დ) საგამოცდო პერიოდი - 18 ივნისი - 30 ივნისი

2017 წლის საშემოდგომო ტესტირებისას ჩარიცხული სტუდენტებისათვის მეცადინეობა დაიწყება მოგვიანებით.

 

                                                                                                                   დირექცია

Email-Internet-PNG

საკონტაქტო ინფორმაცია

ორგანიზაციის დასახელება: სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯი
მისამართი: 1400 ქ. გორი, სამეფო ქ. #17
ელ-ფოსტა: gori.college@yahoo.com; info@gorimuscollege.edu.ge
ტელეფონი: 0 (370) 27 35 11; 0 (370) 22 75 44
ფაქსი: 0 (370) 27 32 10

Шаблоны сайта