07.06.2017 კოლეჯის მასწავლებელ შორენა მჭედლიშვილის კლასის კონცერტი

2017 წლის 7 ივნისს სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯის საკონცერტო დარბაზში გაიმართა

კოლეჯის მასწავლებელ შორენა მჭედლიშვილის კლასის

კონცერტი.

Email-Internet-PNG

საკონტაქტო ინფორმაცია

ორგანიზაციის დასახელება: სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯი
მისამართი: 1400 ქ. გორი, სამეფო ქ. #17
ელ-ფოსტა: gori.college@yahoo.com; info@gorimuscollege.edu.ge
ტელეფონი: 0 (370) 27 35 11; 0 (370) 22 75 44
ფაქსი: 0 (370) 27 32 10

Шаблоны сайта