03.02.2021 კოლეჯის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

 

 ,,პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების  განმახორციელებელ დაწესებულებებში სასწავლო პროცესის განხორციელების შესახებ“ 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის  მინისტრის 2021 წლის 29 იანვრის N43965 ბრძანების მე-3 პუნქტის საფუძველზე,

კოლეჯის დირექტორის 2021 წლის 03 თებერვლის  #1/4 ბრძანებით  

ახალი კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით  სსიპ - ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯში 

სასწავლო პროცესი გაგრძელდება დისტანციური სწავლების/კომუნიკაციის  ფორმის გამოყენებით

2021 წლის 01 მარტამდე.

 

 

 

 

 

Email-Internet-PNG

საკონტაქტო ინფორმაცია

ორგანიზაციის დასახელება: სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი
მისამართი: 1400 ქ. გორი, სამეფო ქ. #17
ელ-ფოსტა: gori.college@yahoo.com; info@gorimuscollege.edu.ge
ტელეფონი: 0 (370) 27 35 11; 0 (370) 22 75 44
ფაქსი: 0 (370) 27 32 10

Шаблоны сайта