კოლეჯის სტუდენტთა და თანამშრომელთა საყურადღებოდ!

 

"ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით პრევენციული ღონისძიებების გახორციელების შესახებ"

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 02 მარტის #434 განკარგულების 1-ლი მუხლის "ა" პუნქტის საფუძველზე

კოლეჯის დირექტორის 2020 წლის 4 მარტის #1/11 ბრძანებით შეჩერებულია სასწავლო პროცესი

2020 წლის 16 მარტამდე.

 

 

Email-Internet-PNG

საკონტაქტო ინფორმაცია

ორგანიზაციის დასახელება: სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი
მისამართი: 1400 ქ. გორი, სამეფო ქ. #17
ელ-ფოსტა: gori.college@yahoo.com; info@gorimuscollege.edu.ge
ტელეფონი: 0 (370) 27 35 11; 0 (370) 22 75 44
ფაქსი: 0 (370) 27 32 10

Шаблоны сайта