2019 წლის 2 დეკემბერი - სწავლის დაწყება

ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ა !

 

 2019 წლის შემოდგომის ტესტირების შედეგად მოდულურ პროფესიულ საგნმანათლებლო პროგრამებზე

ჩარიცხული სტუდენტებისათვის სწავლა დაიწყება 2 დეკემბერს.

                       

                                                                                   დირექცია.

 

 

Email-Internet-PNG

საკონტაქტო ინფორმაცია

ორგანიზაციის დასახელება: სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი
მისამართი: 1400 ქ. გორი, სამეფო ქ. #17
ელ-ფოსტა: gori.college@yahoo.com; info@gorimuscollege.edu.ge
ტელეფონი: 0 (370) 27 35 11; 0 (370) 22 75 44
ფაქსი: 0 (370) 27 32 10

Шаблоны сайта