15.11.2019 ტრენინგი "სამუსიკო დისციპლინების სწავლების მოდერნიზება უმაღლეს და სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგნმანათლებლო დაწესებულებებში"

2019 წლის 15 ნოემბერს თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიისა და

სსიპ-ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის ინიციატივით

სამუსიკო კოლეჯში ჩატარდა ტრენინგი "სამუსიკო დისციპლინების სწავლების მოდერნიზება უმაღლეს და

სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგნმანათლებლო დაწესებულებებში" 

შიდა ქართლის სოლფეჯიოს მასწავლებლებისთვის.

 

 

 

Email-Internet-PNG

საკონტაქტო ინფორმაცია

ორგანიზაციის დასახელება: სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი
მისამართი: 1400 ქ. გორი, სამეფო ქ. #17
ელ-ფოსტა: gori.college@yahoo.com; info@gorimuscollege.edu.ge
ტელეფონი: 0 (370) 27 35 11; 0 (370) 22 75 44
ფაქსი: 0 (370) 27 32 10

Шаблоны сайта