2019 წლის საშემოდგომო მიღების შემოქმედებითი ტურების საბოლოო შედეგები

V საფეხურის მოდულურ პროფესიულ საგნმანათლებლო  პროგრამებზე 2019 წლის საშემოდგომო მიღების შემოქმედებითი ტურების

 საბოლოო შედეგები

2019 წლის 16 ოქტომბერი

 

პროგრამის დასახელება

პროგრამის ტიპი

სახელი

გვარი

კონკურსის შედეგად მიღებული ქულა

მუსიკის რეპეტიტორი

მოდულური

თამარ

ხაბაზიშვილი

139

მუსიკის რეპეტიტორი

მოდულური

ვენერა

ალიხანაშვილი

156

მუსიკის რეპეტიტორი

მოდულური

ციალა

რობაქიძე

146

მუსიკის რეპეტიტორი

მოდულური

მონიკა

სანაია

142

მუსიკის რეპეტიტორი

მოდულური

ლანა

გოგინაშვილი

142

მუსიკის რეპეტიტორი

მოდულური

სალომე

ვაშაკიძე

152

 

 

 

 

 

Email-Internet-PNG

საკონტაქტო ინფორმაცია

ორგანიზაციის დასახელება: სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი
მისამართი: 1400 ქ. გორი, სამეფო ქ. #17
ელ-ფოსტა: gori.college@yahoo.com; info@gorimuscollege.edu.ge
ტელეფონი: 0 (370) 27 35 11; 0 (370) 22 75 44
ფაქსი: 0 (370) 27 32 10

Шаблоны сайта