ცხადდება მიღება ახალ მოდულურ პროფესიულ პროგრამებზე

სსიპ გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი

აცხადებს მიღებას ახალ მოდულურ პროფესიულ პროგრამებზე:

პიანისტ-აკომპანიატორი, V საფეხური

მუსიკის რეპეტიტორი, V საფეხური

 

ორივე პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა სრული ზოგადი განათლება და შემოქმედებითი ტურების გავლა.

რეგისტრაცია საშემოდგომო მიღებაზე იწარმოებს 2-დან  15 ოქტომბრის ჩათვლით.

შემოქმედებითი ტური ჩატარდება 16 ოქტომბერს,

პრეტესტი - 26 ოქტომბერს

ტესტირება - 27 ოქტომბერს.

დაწვრილებითი ცნობებისათვის მიმართეთ კოლეჯის ადმინისტრაციას.

ტელ: 0 (370) 27 35 11

მობ.  577 55 72 71;

         595 50 73 09

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები საგანმანათლებლო პროგრამა პიანისტ-აკომპანიატორი:

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს სხვადასხვა საშემსრულებლო ჯგუფებში, კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებებში,

სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (დაწყებითი საფეხური), სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, მუსიკალურ

და თეატრალურ სტუდიებში, შემოქმედებით კოლექტივებში. შესაძლებელია იყოს თვითდასაქმებულიც და ეწეოდეს კერძო პროფესიულ პრაქტიკას.

 

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობებიპროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მუსიკის რეპეტიტორი:

 პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს საჯარო და კერძო სექტორში, როგორც მცირე, ისე საშუალო და მსხვილ ორგანიზაციებში.

მათ შორის: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სკოლის გარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება, მუსიკალური, სახელოვნებო

ან/და ფართო პროფილის ორგანიზაცია, ტელევიზია, კინოწარმოება, თეატრი, მუსიკალური სასწავლო სტუდია, თეატრალური სასწავლო სტუდია,

ხმის ჩამწერი სტუდია, საპროდიუსერო ცენტრი, ასევე შეუძლია თვითდასაქმება.

 

Email-Internet-PNG

საკონტაქტო ინფორმაცია

ორგანიზაციის დასახელება: სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი
მისამართი: 1400 ქ. გორი, სამეფო ქ. #17
ელ-ფოსტა: gori.college@yahoo.com; info@gorimuscollege.edu.ge
ტელეფონი: 0 (370) 27 35 11; 0 (370) 22 75 44
ფაქსი: 0 (370) 27 32 10

Шаблоны сайта