31.03.2019 საგანმანათლებლო პროგრამა - "არითმეტიკული სისტემის უნივერსალური კონცეფცია" (UCMAS)

2019 წლის 31 მარტს კომპანია "SMARTMAN" ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში

საზეიმოდ გახსნა საგანმანათლებლო პროგრამა - "არითმეტიკული სისტემის უნივერსალური კონცეფცია" (UCMAS). 


საღამოს მუსიკალურად გაფორმებისთვის მიწვეული იყო სამუსიკო კოლეჯთან არსებული გოგონათა გუნდი ნინო წიკლაურის ხელმძღვანელობით.

Email-Internet-PNG

საკონტაქტო ინფორმაცია

ორგანიზაციის დასახელება: სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯი
მისამართი: 1400 ქ. გორი, სამეფო ქ. #17
ელ-ფოსტა: gori.college@yahoo.com; info@gorimuscollege.edu.ge
ტელეფონი: 0 (370) 27 35 11; 0 (370) 22 75 44
ფაქსი: 0 (370) 27 32 10

Шаблоны сайта