10.05.2018 გორის სამუსიკო კოლეჯის ბავშვთა გუნდისა და პოლონეთის ქალაქ სოპოტის კამერული გუნდის კონცერტი.

2018 წლის 10 მაისს გორის სამუსიკო კოლეჯის საკონცერტო დარბაზში გაიმართა

თბილისის VIII საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში გორის სამუსიკო კოლეჯის ბავშვთა გუნდისა და

პოლონეთის ქალაქ სოპოტის კამერული გუნდის კონცერტი.

Email-Internet-PNG

საკონტაქტო ინფორმაცია

ორგანიზაციის დასახელება: სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯი
მისამართი: 1400 ქ. გორი, სამეფო ქ. #17
ელ-ფოსტა: gori.college@yahoo.com; info@gorimuscollege.edu.ge
ტელეფონი: 0 (370) 27 35 11; 0 (370) 22 75 44
ფაქსი: 0 (370) 27 32 10

Шаблоны сайта