07.02.2019 სემინარი თემებზე: „ტრეფიკინგთან და ნარკომანიასთან ბრძოლა“

2019 წლის 7 თებერვალს სამუსიკო კოლეჯის პროფორიენტაციისა და ხარისხის მართვის სამსახურის ინიციატივით არასამთავრობო ახალგაზრდული ორგანიზაციის ასოციაცია “Bridge to the Future” (”ხიდი მომავლისაკენ”)-ს წარმომადგენლის მიერ კოლეჯის სტუდენტთათვის გაიმართა სემინარი თემებზე: „ტრეფიკინგთან და ნარკომანიასთან ბრძოლა“.

   სემინარი მიმდინარეობდა დიალოგის სახით, რაც დაეხმარა სტუდენტებს წარმოდგენილი თემების სწორად გაანალიზებაში, მოეწყო ვიდეო რგოლების ჩვენებაც, ხოლო სემინარის დასასრულს  სტუდენტებს მიეცათ საშუალება დაესვათ კითხვები და დაეფიქსირებინათ საკუთარი პოზიცია სემინარის დროს წამოჭრილი საკითხების გარშემო.

 

20.01.2019 საგუნდო მუსიკის კონცერტი

ჯანსულ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურულ ცენტრში გაიმართა

საგუნდო მუსიკის კონცერტი, რომელიც გახსნა სსიპ-ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის

გოგონათა გუნდმა - ხელმძღვანელი ნინო წიკლაური.

28.12.2018 კოლეჯის სტუდენტთა და კოლეჯთან არსებული სამუსიკო სემინარიის მოსწავლეთა საანგარიშო კონცერტი

2018 წლის 28 დეკემბერს სამუსიკო კოლეჯის საკონცერტო დარბაზში ჩატარდა

კოლეჯის სტუდენტთა და კოლეჯთან არსებული სამუსიკო სემინარიის მოსწავლეთა

საანაგარიშო კონცერტი.

10.12.2018 კოლეჯის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობის მსურველთა რეგისტრაცია დაიწყო

         საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2018 წლის 7 დეკემბრის  N538 ბრძანებისა  და  „სსიპ-ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯის დაფუძნებისა და მისი წესდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 15 სექტემბრის   N153/ნ ბრძანების მე-2 პუნქტით დამტკიცებული წესდების მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე 2018 წლის 10 დეკემბრიდან  2018 წლის 21 დეკემბრის ჩათვლით ცხადდება სსიპ-ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობის მსურველთა

რ ე გ ი ს ტ რ ა ც ი ა

    არჩევნებში მონაწილეობა შეიძლება მიიღონ:

ა) დამსაქმებლებმა

ბ) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა

გ) საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა.

        წარმოდგენილი კანდიდატებიდან სამინისტრო შეარჩევს საზოგადოებრივი კოლეჯის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს, რაც დამტკიცდება მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

2018 წლის 3 დეკემბერი - სწავლის დაწყება

ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ა !

 

 2018 წლის შემოდგომის ტესტირების შედეგად პროფესიულ პროგრამებზე

ჩარიცხული სტუდენტებისათვის სწავლა დაიწყება 3 დეკემბერს.

                       

                                                                            დირექცია.

05.11.2018 კონცერტი - ,,ტრადიციები და ფასეულობები - საქართველო და უნგრეთი მღერის ერთად“ .

  2018 წლის 5 ნოემბერს უნგრეთის სანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის, ქალბატონი ვიქტორია ჰორვატის,

გორის მუნიციპალიტეტის მერიისა და სსიპ - ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო

საზოგადოებრივი კოლეჯის ინიციატივით სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯის საკონცერტო დარბაზში

გაიმართა კონცერტი - ,,ტრადიციები და ფასეულობები - საქართველო და უნგრეთი მღერის ერთად“ .


კონცერტში მონაწილეობდნენ:
ბუდაპეშტის ფ. ლისტის სახელობის მუსიკალური აკადემიის და კეჩქემეთის კოდაის სახელობის ინსტიტუტის პროფესორები

იუდიტ რაიკი (კონტრალტო) და ანიკო ნოვაკი (ფორტეპიანო);


სსიპ - ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯის გოგონათა გუნდი -

ხელმძღვანელი ნინო წიკლაური.

15.10.2018 აპლიკანტთა კონსულტაცია

                                                                                          ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ა !

 

       სსიპ- ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯის მეხუთე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე - ვოკალური ანსამბლისა და გუნდის მომღერალი დარეგისტრირებულ აპლიკანტებისათვის ორშაბათს 15 ოქტობერს 13 საათზე დაგეგმილია კონსულტაცია, რომელსაც გაუძღვება კოლეჯის პროფესორი ბატონი ანზორ შომახია.

 

17.10.2017 კომპოზიტორ გია ყანჩელის ნაწარმოების ,,დედა ენა" მსოფლიო პრემიერა

            2017 წლის 17 ოქტომბერს თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრში გაიმართა კომპოზიტორ გია ყანჩელის ახალი ნაწარმოების ,,დედა ენა" მსოფლიო პრემიერა, რომელიც კომპოზიტორმა სამუსიკო კოლეჯთან არსებულ სამუსიკო სემინარიის ბავშვთა გუნდს მიუძღვნა. 

          ნაწარმოების შესრულებაში მონაწილეობდნენ:

          ევგენი მიქელაძის სახელობის საქართველოს სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი, დირიჟორი ნიკოლოზ რაჭველი. 

          სსიპ - გორის ს. ცინცაზის სახელობის სამუსიკო კოლეჯთან არსებული სამუსიკო სემინარიის ბავშვთა გუნდი, ხელმძღვანელი ნინო წიკლაური. 

       

Email-Internet-PNG

საკონტაქტო ინფორმაცია

ორგანიზაციის დასახელება: სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯი
მისამართი: 1400 ქ. გორი, სამეფო ქ. #17
ელ-ფოსტა: gori.college@yahoo.com; info@gorimuscollege.edu.ge
ტელეფონი: 0 (370) 27 35 11; 0 (370) 22 75 44
ფაქსი: 0 (370) 27 32 10

Шаблоны сайта