შემოქმედებითი ტურების საბოლოო შედეგები

images-555სსიპ - ,,ქ.გორის ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯი”

V საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2016 წლის საშემოდგომო მიღების

შემოქმედებითი ტურების საბოლოო შედეგები

2016 წლის 19 ოქტომბერი

ჩვენ შესახებ

logo2საჯარო სამართლის იურიდიული პირი-ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯი ავტორიზებული(სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება #407, 22.12.2011) პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებაა,რომელიც ახორციელებს V საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს, აგრეთვე უფლებამოსილია, განახორციელოს მოსამზადებელი ზოგადსაგანმანათლებლო, ქართული ენისა და ლიბერალური განათლების საგანმანათლებლო პროგრამები.

Email-Internet-PNG

საკონტაქტო ინფორმაცია

ორგანიზაციის დასახელება: სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯი
მისამართი: 1400 ქ. გორი, სამეფო ქ. #17
ელ-ფოსტა: gori.college@yahoo.com; info@gorimuscollege.edu.ge
ტელეფონი: 0 (370) 27 35 11; 0 (370) 22 75 44
ფაქსი: 0 (370) 27 32 10

Шаблоны сайта