გორის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯი

სამეფო ქ. #17 გორი. შიდა ქართლი 1400. საქართველო
0 (370) 27 35 11
0 (370) 27 32 10
0 (370) 22 75 44

Send an Email. All fields with an asterisk (*) are required.

Email-Internet-PNG

საკონტაქტო ინფორმაცია

ორგანიზაციის დასახელება: სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯი
მისამართი: 1400 ქ. გორი, სამეფო ქ. #17
ელ-ფოსტა: gori.college@yahoo.com; info@gorimuscollege.edu.ge
ტელეფონი: 0 (370) 27 35 11; 0 (370) 22 75 44
ფაქსი: 0 (370) 27 32 10

Шаблоны сайта