პროფესიული სტუდენტები

სსიპ - ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობისსამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯის

პროფესიული სტუდენტები

 

 

N

 

გვარი

სახელი

 

 

განყოფილება

 

1

გრიგალაშვილი

მზია

შემსრულებელ-ილუსტრატორი, კონცერტმაისტერი - ფ-ნო

2

გულიაშვილი

ნონა

შემსრულებელ-ილუსტრატორი, კონცერტმაისტერი - ფ-ნო

3 წიქარიშვილი  მზია შემსრულებელ-ილუსტრატორი, კონცერტმაისტერი - ფ-ნო
4 ნონიკაშვილი ლიკა შემსრულებელ-ილუსტრატორი, კონცერტმაისტერი - ფ-ნო

5

ბზიშვილი თეა ვოკალური ანსამბლისა და გუნდის მომღერალი
6 ჭანტურია ნიკა ვოკალური ანსამბლის და გუნდის მომღერალი

7

გურასპაშვილი

შორენა

ვოკალური ანსამბლის და გუნდის მომღერალი

8

მახათაძე

ნინო

ვოკალური ანსამბლის და გუნდის მომღერალი

9

ოგიაშვილი

ხათუნა

ვოკალური ანსამბლის და გუნდის მომღერალი

10

შიოშვილი

ანი

ვოკალური ანსამბლის და გუნდის მომღერალი

 11

მეფარიშვილი  

ნუცა 

 ვოკალური ანსამბლის და გუნდის მომღერალი

12 ზაზაძე  ნათია ვოკალური ანსამბლის და გუნდის მომღერალი
13 აბალაკი  ლიკა ვოკალური ანსამბლის და გუნდის მომღერალი
14 ობოლაძე მარიამ ვოკალური ანსამბლის და გუნდის მომღერალი

15

იუზბაშოვი  ოთარ ვოკალური ანსამბლის და გუნდის მომღერალი
         
         
         
         
         
         
         

Email-Internet-PNG

საკონტაქტო ინფორმაცია

ორგანიზაციის დასახელება: სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი
მისამართი: 1400 ქ. გორი, სამეფო ქ. #17
ელ-ფოსტა: gori.college@yahoo.com; info@gorimuscollege.edu.ge
ტელეფონი: 0 (370) 27 35 11; 0 (370) 22 75 44
ფაქსი: 0 (370) 27 32 10

Шаблоны сайта