შემოქმედებითი ტურების შედეგები

 სსიპ - „ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯი“

ბრძანება   № 2/20

2017 წლის 18 ოქტომბერი

V საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის საშემოდგომო მიღების   

შემოქმედებითი ტურების საბოლოო შედეგების შესახებ:

      სსიპ - ქ.გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივ კოლეჯში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის წესის II მუხლის მე-9 პუნქტის საფუძველზე                               

                                    ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

          დამტკიცდეს  2017 წლის შემოდგომის ტესტირების შემოქმედებითი ტურების საბოლოო შედეგები:

მაქსიმალური შეფასება(I+II ტური) 200 ქულა

მინიმალური შეფასება 102 ქულა

 

#

 

აპლiკანტის  გვარი

 

აპლიკანტის  სახელი

 

აპლიკანტის პირადი     #

 

პროგრამის ტიპი

 

 შემოქმედებით ტურებზე მიღებული ქულა

 

ინფორმაცია

038080553   შემსრულებელ-ილუსტრატორი (კონცერტმაისტერი)

1.

გრიგალაშვილი

მზია

38001040677

საგნობრივი

140

კონკურსი გაიარა

2.

გულიაშვილი

ნონა

43001003172

       საგნობრივი

147

კონკურსი გაიარა

038080554  გუნდის ლოტბარი/რეგენტი

1.

მაზმიშვილი

გოდერძი

59001113750

საგნობრივი

182

კონკურსი გაიარა

2.

ეგნატაშვილი

ხატია

43001043669

საგნობრივი

171

კონკურსი გაიარა

038080555  ვოკალური ანსამბლისა და გუნდის მომღერალი

1.

ოგიაშვილი

ხათუნა

59001016279

საგნობრივი

163

კონკურსი გაიარა

2.

მახათაძე

ნინო

59001109532

საგნობრივი

187

კონკურსი გაიარა

3.

აბალაკი

ლიკა

59001109994

საგნობრივი

185

კონკურსი გაიარა

4.

გურასპაშვილი

შორენა

 43001037595

საგნობრივი

165

კონკურსი გაიარა

5.

ავსაჯანიშვილი

ლაშა

01024077796

საგნობრივი

152

კონკურსი გაიარა

6.

შიოშვილი

ანი

59401129332

საგნობრივი

193

კონკურსი გაიარა

                                                                     

  შემოქმედებითი ტურების შედეგები გამოქვეყნდეს კოლეჯის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე და წარედგინოს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრს. ბრძანება ძალაშია ხელის მოწერისთანავე.    

                

                              დირექტორი -  ხელმოწერილია    ნ.მანჯავიძე

Email-Internet-PNG

საკონტაქტო ინფორმაცია

ორგანიზაციის დასახელება: სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯი
მისამართი: 1400 ქ. გორი, სამეფო ქ. #17
ელ-ფოსტა: gori.college@yahoo.com; info@gorimuscollege.edu.ge
ტელეფონი: 0 (370) 27 35 11; 0 (370) 22 75 44
ფაქსი: 0 (370) 27 32 10

Шаблоны сайта