შემოქმედებითი ტურების მოთხოვნები 2018-19 სასწავლო წლისათვის

music-159870 960 720საკრავიერი  შემსრულებლობა:

                                                                
1. სპეციალობა.

ფორტეპიანო

 

 

სოლო პროგრამის შესრულება:
ბახი - პრელუდია და ფუგა
კლასიკური სონატა (I ნაწილი)

2. მუსიკის თეორია:
სოლფეჯიო - წერა (ერთხმიანი კარნახი, სმენითი ანალიზი);
პროფესიული მუსიკის ნიმუშების გამოცნობა (წერა);

Email-Internet-PNG

საკონტაქტო ინფორმაცია

ორგანიზაციის დასახელება: სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი
მისამართი: 1400 ქ. გორი, სამეფო ქ. #17
ელ-ფოსტა: gori.college@yahoo.com; info@gorimuscollege.edu.ge
ტელეფონი: 0 (370) 27 35 11; 0 (370) 22 75 44
ფაქსი: 0 (370) 27 32 10

Шаблоны сайта