პროფესიული მასწავლებლები

         
# სახელი, გვარი

სასწავლო დაწესებულება

განათლება საგანი
1 ნადეჟდა მანჯავიძე თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია უმაღლესი (მაგისტრატურა) ფორტეპიანოს დაკვრის საფუძვლები;
საკონცერტმაისტერო კლასი
2 ლედი გიგაური თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია უმაღლესი (მაგისტრატურა) ფორტეპიანოს დაკვრის საფუძვლები
3 თამარ გოგოლაძე სულხან –საბა ორბელიანის სახ. თბილისის სახელნმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი უმაღლესი (მაგისტრატურა) სასცენო მეტყველების კულტურა
4 დიანა გუნცაძე თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია უმაღლესი (მაგისტრატურა) საგუნდო ვოკალის პრაქტიკული კურსი
5 შორენა მჭედლიშვილი თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია უმაღლესი (მაგისტრატურა) კამერული ანსამბლი
6 თამარ მშვიდობაძე თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია უმაღლესი (მაგისტრატურა) ქართული მუსიკის ისტორია;
მსოფლიო მუსიკის ისტორია;
ქართული ხალხური მუსიკის შესწავლა;
ლიტურგიკა
7 ნანული შანიძე თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია უმაღლესი (მაგისტრატურა) სოლფეჯიო
8 ჟუჟუნა ხითარიშვილი ი.ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის უცხო ენათა სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი უმაღლესი (მაგისტრატურა) უცხო ენა (ინგლისური)
9 ლელა ანთია თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია უმაღლესი (მაგისტრატურა) კონცერტმაისტერი
10 თინათინ ბერუაშვილი თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია უმაღლესი (მაგისტრატურა)

საშემსრულებლო ხელოვნების ისტორია;
მეთოდიკა და სასკოლო რეპერტუარის შესწავლა; ფორტეპიანოზე დაკვრის სწავლების პრაქტიკა

11 სოფიო მირუაშვილი თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია უმაღლესი (მაგისტრატურა) კონცერტმაისტერი
12 მერი ჭანკოტაძე თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია უმაღლესი (მაგისტრატურა) გუნდმცოდნეობა და გუნდთან მუშაობის მეთოდიკა
13 მანანა ხუციშვილი თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია უმაღლესი (მაგისტრატურა) მუსიკის ელემენტალური თეორია;
ჰარმონიის პრაქტიკული კურსი
14 ლალი ჯავახიშვილი თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია უმაღლესი (მაგისტრატურა) მასწავლებელი; კონცერტმაისტერი
15 თეონა ცირამუა თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია უმაღლესი (მაგისტრატურა) საგუნდო კლასი და საშემსრულებლო პრაქტიკა; გუნდი
16 თამაზ აბრამიძე თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია უმაღლესი (მაგისტრატურა) კონცერტმაისტერი
17 მედეა გუდაძე ნ. ბარათაშვილის სახელობის გორის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი უმაღლესი (მაგისტრატურა) მშობლიური ენა
18 თამარ სოსანიძე თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია უმაღლესი (მაგისტრატურა) ფორტეპიანოს დაკვრის საფუძვლები;
საფორტეპიანო ანსამბლი
19 ანზორ შომახია თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია უმაღლესი (მაგისტრატურა) სოლო სიმღერის პრაქტიკული კურსი
20 პაატა ბასიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უმაღლესი (მაგისტრატურა) ხელოვნების ისტორია
21 ელზა როსტევანიშვილი თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია უმაღლესი (მაგისტრატურა) ფორტეპიანო (სასწავლო პრაქტიკა);
საკონცერტმაისტერო კლასი
22 ნინო გივიაშვილი გორის სახელწიფო უნივერსიტეტი უმაღლესი (მაგისტრატურა) ინფორმაციული და საკომუნიკაციო საშუალებები
23 მარინა კაპანაძე თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია უმაღლესი (მაგისტრატურა) ქართული მუსიკის ისტორია

Email-Internet-PNG

საკონტაქტო ინფორმაცია

ორგანიზაციის დასახელება: სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი
მისამართი: 1400 ქ. გორი, სამეფო ქ. #17
ელ-ფოსტა: gori.college@yahoo.com; info@gorimuscollege.edu.ge
ტელეფონი: 0 (370) 27 35 11; 0 (370) 22 75 44
ფაქსი: 0 (370) 27 32 10

Шаблоны сайта