2018 წლის საშემოდგომო მიღების შემოქმედებითი ტურების საბოლოო შედეგები

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   დანართი #8

სსიპ - ,,. გორის . ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯი”     

V საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2018 წლის საშემოდგომო მიღების   

შემოქმედებითი ტურების საბოლოო შედეგები

2018 წლის 24 ოქტომბერი

მაქსიმალური შეფასება (I+II ტური) 200 ქულა

მინიმალური შეფასება 102 ქულა

 

#

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  პირველადი საფეხურის დასახელება

 

  აპილკანტის  გვარი

 

აპლიკანტის  სახელი

 

შემოქმედებით ტურებზე მიღებული ქულა

 

ინფორმაცია

1

შემსრულებელ-ილუსტრატორი (კონცერტმაისტერი)

წიქარიშვილი

მზია

179

კონკურსი გაიარა

2

გუნდის ლოტბარი/რეგენტი

ტყეშელაშვილი

მარიამი

-

არ გამოცხადდა

3

გუნდის ლოტბარი/რეგენტი

ხვადაგიანი

ირმა

126

კონკურსი გაიარა

4

გუნდის ლოტბარი/რეგენტი

ბზიშვილი

თეა

122

კონკურსი გაიარა

5

ვოკალური ანსამბლისა და გუნდის  მომღერალი

ბზიშვილი

თეა

152

კონკურსი გაიარა

6

ვოკალური ანსამბლისა და გუნდის  მომღერალი

ზაზაძე

ნათია

168

კონკურსი გაიარა

7

ვოკალური ანსამბლისა და გუნდის  მომღერალი

მეფარიშვილი

ნუცა

191

კონკურსი გაიარა

8

ვოკალური ანსამბლისა და გუნდის  მომღერალი

ჭანტურია

ნიკა

189

კონკურსი გაიარა

9

ვოკალური ანსამბლისა და გუნდის  მომღერალი

იუზბაშოვი

ოთარ

126

კონკურსი გაიარა

10

ვოკალური ანსამბლისა და გუნდის  მომღერალი

ობოლაძე

მარიამ

157

კონკურსი გაიარა

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                          

           

                                                                             

ganatlebis saministro 92
gamocdebis-centri
maswavlebelta-centri
profesiulis-logo
xarisxis centri
logo konservatoria

Email-Internet-PNG

საკონტაქტო ინფორმაცია

ორგანიზაციის დასახელება: სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯი
მისამართი: 1400 ქ. გორი, სამეფო ქ. #17
ელ-ფოსტა: gori.college@yahoo.com; info@gorimuscollege.edu.ge
ტელეფონი: 0 (370) 27 35 11; 0 (370) 22 75 44
ფაქსი: 0 (370) 27 32 10

Шаблоны сайта